Til hovedinnhold

Historiske pensjonsseire for våre medlemmer

Fagforbundet Oslo har kjempet for pensjon fra første krone og at tjenestepensjon skal være en del av tariffavtalen i Oslo kommune i lang tid. Fra 2021 vil begge våre kampsaker være en realitet. – En stor og viktig seier for våre medlemmer, sier Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo.

10.12.2020
Sist oppdatert: 10.12.2020

Det siste året har tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo kjempet som løver for bedre pensjonsbetingelser for våre medlemmer i Oslo kommune. Først ble pensjon fra første krone en realitet i november 2019 med virkning fra 2021. I oktober ble det enighet i tariffoppgjøret at det skal være forhandlingsrett på pensjon. Dette innebærer at alle endringer i tjenestepensjonen må forhandles om i tariffoppgjørene, og at arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene. Fram til nå har endringer kunnet drøftes mellom partene. Om en ikke skulle komme til enighet gjennom drøftinger kan arbeidsgiver langt på vei ensidig trumfe gjennom sitt syn. Den tiden er over.

9. desember stemte bystyret ja til forhandlingsrett på pensjon. En veldig gledelig dag for våre over 15 000 medlemmer i Oslo kommune.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer. Vi har vært vitner til at alle de borgerlige partiene i Oslo bystyre de siste årene har foreslått endringer som langt på vei ville rasert våre pensjonsbetingelser. Nå går vi fra å ha drøftingsrett til forhandlingsrett på bestemmelsene for tjenestepensjonsordningen i Oslo kommune, forteller Roger Dehlin.

– Vi har gjennom mange år jobbet for å få gjennomslag for dette kravet. Vi opplever kommuneneadministrasjonen som vi forhandler med som mer løsningsorientert på dette området etter at de rødgrønne overtok makta i Oslo. I perioden med borgerlig styre var det ingen vilje til å se på løsninger rundt pensjon. Vi har et godt samarbeid med det rødgrønne byrådet, og ser at det har bidratt til et godt forhandlingsklima med kommunen, kommenterer Dehlin.

Overveldende flertall stemte ja til ny tariffavtale

Resultatet fra tarifforhandlingene har vært på uravstemning hos medlemmene og over 80 prosent stemte ja. Leder av kompetansesenteret i Oslo, Per Egil Johansen, var godt fornøyd med dette.  

Budsjettenighet mellom partiene på venstresiden

Det rødgrønne byrådet og partiet Rødt ble enige om budsjettet for 2021, og 9. desember ble et sosial budsjett for folk flest vedtatt av partiene på venstresiden. Resultatet av forhandlingene ble 123 millioner ekstra til bydelene noe som er meget positivt og Fagforbundet Oslo er veldige glade for det. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?