gratulerer-med-helsesekretardagen

Gratulerer med helsesekretærdagen!

Den 1. februar markerer vi helsesekretærdagen. Vi i Fagforbundet er stolte av hver eneste en av dere

01.01.2021
Sist oppdatert: 29.01.2021

Du som er helsesekretær er ofte den første og siste som møter pasient og pårørende, både på legekontoret og på sykehuset. Din evne til å skape tillit til helsetjenesten er viktig.

Som autorisert helsepersonell, har du mange viktige arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være laboratoriearbeid, skiftstuearbeid, bruk av helseadministrative IKT-systemer og gjøre faglige vurderinger av øyeblikkelig hjelp over telefon og i ekspedisjon. Du er uunnværlig i helsetjenesten!

Ressurs under koronapandemien

Det er en hovedoppgave for helsesekretæren å koordinere pasientbehandlingen. Det har vist seg å være særlig nyttig under koronapandemien. Yrkesgruppen håndterer omrokkeringer og avlysninger av planlagt behandling på kort varsel som følge av smittesituasjonen og nye anbefalinger.

Helsesekretærer har møtt folk landet rundt i teststasjoner, både i og utenfor legekontoret. Fagforbundet har hørt helsesekretærer ute i distriktene fortelle at de dekker sine vanlige arbeidsoppgaver første del av vakten, for så å ta på seg fullt smittevernutstyr og utføre covid-19 tester den siste delen av vakten. Det krever god omstillingsevne.

Høy faglig kompetanse

Det er avgjørende at helsepersonell får brukt den kompetansen de allerede har, og at de får påfyll av kompetanse når de trenger det. Det er i tråd med helselovverkets formuleringer om oppgavefordeling i helsetjenesten – og det er oppskriften på hvordan vi får best mulig helsetjenester.

Helsesekretærene i Fagforbundet er en stolt yrkesgruppe med høy faglig kompetanse. Legekontorer, sykehus og andre helsetjenester landet rundt setter stor pris på deres betydningsfulle innsats.

Sats på helsesekretærene!

I Halden kommune gikk helsesekretær Madelene Berger fra å være helsesekretær på helsehus i Halden kommune til å bli en del av kommunens mobile testteam. Deretter ble hun koordinator for testarbeid på legekontor, og endte til slutt opp som avdelingsleder for testsenteret. Hun er et godt eksempel på at helsesekretærer har god koordinerende kompetanse, som alle ledd av helsetjenesten bør nyttiggjøre seg av.

Fagforbundet vet at det ikke alltid er like tydelig hvilken rolle du som helsesekretær kan ha på et sykehus. Vi vet mange avdelinger er flinke til å benytte seg av kunnskapen du allerede besitter, og se mulighetene for hvordan du kan gjøre andre helsefaglige arbeidsoppgaver. Det er øyeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen et skoleeksempel på. Der gjør helsesekretærer oppgaver som tidligere ble utført av leger og sykepleiere.

Fagforbundet kommer til å fortsette å kjempe for at helsesekretærenes tverrfaglige kompetanse blir tatt i bruk i helsetjenestene. Yrkesgruppa er en ressurs og står i frontlinjen for all pasientbehandling. Tusen takk for jobben dere gjør - og til lykke med dagen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?