mekling-i-kirkestreiken-10-januar

Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene som er i streik i kirken at de har siden 30. desember hatt kontakt med riksmekleren, men hun har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

05.01.2021
Sist oppdatert: 14.04.2021

Det er krevende for arbeidstakerorganisasjonene at KA i sitt forslag til løsning stiller nye krav som ikke var en del av forhandlingene. Fagforeningene jobber nå med å overskue konsekvensene av det KA har krevd og ser etter mulige løsninger.

Det blir uansett mekling 10. januar fordi det da har gått 30 dager siden opprinnelig mekling, jf. arbeidstvistlovens bestemmelser.

Når vi møter KA til mekling vil det være et uttalt mål for oss at vi finner en felles løsning, skriver arbeidstakerne

Denne artikkelen er skrevet av Geirmund Jor.

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?