Til hovedinnhold

Streiken i kirken er avblåst – partene har kommet til enighet

(Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

En historisk seier i en historisk konflikt. Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Det lønner seg å være fagorganisert.

11.01.2021
Sist oppdatert: 11.01.2021

Artikkelen er skrevet av Geirmund Jor i informasjonsavdelingen.

Det er en seier for kirkens framtid at ansatte ble enige med arbeidsgiver! Enigheten i oppgjøret for kirkelig ansatte kom etter en månedslang streik. Dette er klart etter at partene sa ja til riksmeklerens skisse til løsning. En historisk seier i en historisk konflikt, sier arbeidstakerorganisasjonene.

– Dette er en seier for kirkens framtid! Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Stolte over kampviljen

– Vi er stolte over våre streikende medlemmer som på tvers av forbund har stått støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier Mollestad.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent, som er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyde med, alt tatt i betraktning, sier Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

– Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger gjør samarbeidet mellom partene vanskelig. Situasjonen ble ikke mindre krevende ved at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre sitt forslag til løsning før meklingen, sier Mollestad og Larsen.

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Fagforeningene er enige om at vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben. Det er naturlig at kirkemusikeren og kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Avtalte partsarbeid

Arbeidstakerne har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Dette blir det også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg.

Gjennom meklingen er partene blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot hovedoppgjøret i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Følgende fagforeninger har vært omfattet av bruddet

  • Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

  • LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo

  • Det frittstående forbundet Kirkelig undervisningsforbund.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 prosent av de organiserte ansatte i kirken.

 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?