Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Krever åpenhet om TISA

tisa_demo_12.06.15
Fredag 12. juni behandler Stortinget et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige TISA-avtalen. (Foto: Marianne Billing)

Fagforbundet var med og demonstrerte for åpenhet om TISA-avtalen foran Stortinget.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

I dag behandler Stortinget et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (TISA – Trade in Services Agreement)

Vi aksjonerer for å vise at vi støtter forslaget om mer åpenhet om handelsavtaler! For å sikre en god og redelig offentlig debatt støtter vi forslagsstillerne i deres krav om at rammeteksten offentliggjøres. Her er forslaget fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken: Representantforslag 90 S (2014–2015).

En trussel mot demokratiet

TISA-forhandlingene skjer i ytterste hemmelighet. Det er ingen debatt om innholdet i forhandlingene. Makta overføres fra valgte politikere til multinasjonale selskap ved at disse kan gjøre lovgiverne økonomisk ansvarlig for reguleringer som blir demokratisk vedtatt og reduserer deres profittmuligheter. Fagforbundet mener det blir vanskeligere å forbedre velferd, miljø, arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter og liknende da det blir betraktet som handelshindringer.

Konsekvensene av en slik avtale må utredes grundig og det må være en brei demokratisk prosess før en så vidtrekkende avtale eventuelt kan signeres. Kommunestyrer og fylkesting må kunne reservere seg mot virkningene av en eventuell avtale slik at de har nødvendig demokratisk handlingsrom. Fagforbundets landsstyre oppfordrer norske myndigheter til å avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet, arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens rettigheter.

Wikileaks-lekkasjer

Debatten rundt TISA har til nå vært basert på lekkasjer og annenhåndsinformasjon. TISA forhandles utenfor WTO, og sivilsamfunnsaktører og folkevalgte har derfor ikke innsyn i hva det forhandles om. Offentliggjøringen av rammeverket til Tisa vil også være et viktig steg på veien mot mer åpne forhandlinger om handels- og investeringsavtaler.

Les mer om handelsavtalen Trade in Services Agreement på Fagforbundets TISA-side

Organisasjoner som deltok på demonstrasjonen: