Fagforbundet for radiografer

Fagforbundet mener kommunene skal ha sunn økonomi, så du får gode velferdstjenester uavhengig av tykkelsen på lommeboka eller hvor du bor. Fagforbundet jobber for bedre kvalitet på offentlige tjenester og gode yrkesfaglige tilbud

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Medlemsfordeler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Hvert år forhandler vi for våre 365 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte.

Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Lønna må gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale.

Se oversikt over lønn og avtaler

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte som hjelper deg når du trenger det. (Som medlem i Fagforbundet, tilhører du først og fremst en lokal fagforening)

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. Hvis ikke saken løses lokalt, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din.

Din tillitsvalgte har forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.

Når du har meldt deg inn, kan du logge deg inn for å se hvem som er din nærmeste tillitsvalgte.

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskoler
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker) 

Les mer og søk stipend

Fagorganisering er en billig forsikring for et godt arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Månedlig kontingent

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til Fagforbundets opplærings- utviklings- og omstillingsfond. Satsene for 2019 er:

LOfavør Innboforsikring:  70 kroner
Fagforbundets stønadskasse:  26 kroner
Opplærings- utviklings- og omstillingsfondet:  25 kroner
Til sammen 121 kroner

Maksimumskontingent

Det er fastsatt en øvre grense for kontingentens størrelse. For 2019 er denne grensen kr. 581 per måned (i tillegg kommer LOfavør Innboforsikring, Stønadskasse og OUO-kont.)

Normalt betaler du dermed maksimalt 702 kroner per måned i 2019, med begge forsikringer. Enkelte av Fagforbundets lokale fagforeninger har imidlertid vedtatt en lokal tilleggskontingent for å dekke sine utgifter, og da blir også maksimumsbeløpet tilsvarende høyere. Her kan du lese mer om lokal kontingent.

Du kan for inntektsåret 2018 trekke fra 3 850 kroner av fagforeningskontingenten på skatten (post 3.2.11 i selvangivelsen).

Les mer om forsikringene her

Studenter

Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret, og denne summen inkluderer innboforsikringen og stønadskassa. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp. For studenter er avtalenummeret 3434069.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 30 studiepoeng pr år. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2019 er inntektsgrensen kr. 182 575. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Elever

Elevmedlemmer har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger: Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Minimumskrav for å kunne organisere seg som elev er at utdanningen anses som hovedbeskjeftigelse, og utgjør minimum 20 timer pr. uke. Studerer du ved høgskole eller universitet må du velge Studentmedlemskap. Brutto lønnsinntekt må ikke overstige lånekassens inntektsgrense for stipendtildeling. Inntekt i juli og august regnes ikke med. For 2019 er inntektsgrensen kr. 182 575. Har du brutto årsinntekt over denne grensen må du velge medlemskap som yrkesaktiv.

Lærlinger

Lærlinger har gratis medlemskap hvis de ikke ønsker innboforsikring. Med innboforsikring koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Da er også stønadskassa inkludert. Kun for elever, studenter og lærlinger : Det er ingen egenandel på innboforsikringen. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For mobiltelefon og nettbrett er egenandelen 3 000 kroner  ved 3. skade eller fler i ett kalenderår. Fritaket for egenandel gjelder ikke naturskade, ID-tyveri og rettshjelp.

Pensjonister og uføre

Medlemmer som i løpet av medlemstiden blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2019 er kr. 850. Medlemmet må selv gi beskjed til Fagforbundet at man er blitt pensjonist. For uføre må dette dokumenteres med vedtak fra NAV.

 

 

Når du melder deg inn i Fagforbundet får du blant annet med Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.

Les mer om forsikringer her 

Gjennom LOfavør får du flere lønnsomme tilbud, for eksempel bank- og forsikringstjenester, rabatter på hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Som medlem i Fagforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:

 • oppsigelsesvern
 • lovlighet av midlertidige ansettelser
 • fortrinnsrett til ny tilsetting
 • arbeidstid
 • overtidsgodtgjørelse
 • lønn
 • Yrkesskade

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. De tillitsvalgte kan da videresende saken og be om bistand fra Fagforbundets regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt.

Fagforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle yrkesgruppene våre. Du kan også søke stipend for å ta etterutdanning.

Fagforbundet jobber målrettet for yrket ditt. Vi jobber for å:

 • tilby yrkesfaglige kurs
 • bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Vi jobber for fagkurs og kompetansestiger.
 • bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
 • stoppe brutalisering av arbeidslivet
 • bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Fagforbundet har organisert det yrkesfaglige arbeidet sånn at beslektede yrker samles i fire yrkesfaglige seksjoner:

Finn ditt yrke

Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet ti ganger i året. Fagbladet utgir også yrkesfaglige temahefter.

Les mer på fagbladet.no

Du kan også abonnere på Fagbladets nyhetsbrev

Fagforbundets arrangerer familieleirer på Ringsaker og i Målselv

Vi gjentar suksessen og arrangerer familieleir sommeren 2019. I uke 26 blir det leir på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker i Ringsaker kommune og i uke 32 blir det leir på Haraldvollen Leirskole i Målselv kommune.

Leirene er arrangert i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon Framylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer. Familiene som deltar får nye venner og en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie. Vi åpner for påmelding 25. mars.

Se mer på nettsiden Fagforbundets familieleir

Fagforbundets lokal-, fylkesavdelinger og Fagforbundet Ung inviterer medlemmer til faglige kurs og sosiale møteplasser. De fleste av arrangementene er gratis for medlemmene.

Følg med på Fagforbundets kurs og aktivitetsoversikt