Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Streik i sykehusene

Sykehusansatte gikk ut i streik fra 29. mai. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Ei samlet arbeidstakerside streiket i solidaritet med ansatte i stillinger som er «for små» til å opptjene pensjon. 23. juni varslet regjeringa tvungen lønnsnemnd og streiken var dermed over.

Aktuelt

Sykehusstreiken har vært en solidaritetsstreik

– I skuffelsen over tvungen lønnsnemnd er det viktig for meg og politisk ledelse å sende et stort takk for det arbeidet som er gjort for å gjennomføre denne streiken, sier nestleder Sissel M.Skoghaug. Fagforbundet har vist styrke og stått solidarisk og samla i streiken og vi går samla ut med visshet om at vi skal kjempe videre.

Se alle nyhetssaker

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!