Virke - Brukerstyrt personlig assistent

Avtalen gjelder brukerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter.

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

 

Hovedoppgjøret 2020

Virke og Fagforbundet ble enige om et generelt tillegg på kr 2.400,- med virkning fra 01.04.20.

Minstelønnssatsene økes tilsvarende med samme virkningsdato. Det er også avtalt en økning på kvelds- og nattillegget jf. §5, 5.2 til minst kr 30,-  med virkningsdato 15.10.20.

Det ble avtalt å nedsette et partssammensatt utvalg som i tariffperioden 2020-2022 skal se på heltids og deltidsandelen og drøfte hva som kan være hensiktsmessige og forsvarlige løsninger for å øke heltidsandelen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 31.01.22. I tillegg skal partene ha halvårlige møter for å vurdere konkrete behov for utviklingen av overenskomsten.

- Dette er et resultat i tråd med frontfaget, og det er vi fornøyde med, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Virke 007

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?