Til hovedinnhold

Virke - Brukerstyrt personlig assistent

Avtalen gjelder brukerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter.

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for ansatte i BPA

Fagforbundets medlemmer som jobber i BPA (Brukerstyrte private assistenter) en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time.

Ansatte i BPA, får også et lavtlønnstillegg på 3.- kroner per time.

Det gir et samlet lønnsopprykk på til sammen 20 475. – kroner.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende. Overenskomstens  nye minstelønnssatser blir som følger:

                                37,5 t./uke                         35 t./uke

Timelønn            194,88.-                               205,86.-

Månedslønn      31 668.-                               31 668.-

Årslønn                380 016.-                             380 016.-

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023.

 

Hele protokollen kan du lese her.

Hovedoppgjøret 2022

Det blir et generelt tillegg på 15.750 kroner, gjeldende fra 1. april i år. Det utgjør en økning per time på 8,08 kroner for 37,5 timers uke og 8,53 kroner for 35,5 timers uke.  Minstelønnssatsen økes tilsvarende med samme til 359.538 kroner. Det utgjør 184,38 i timelønn for 37,5 timers uke og 194,77 kroner i timelønn for 35,5 timers uke.

Satsene på kveld og natt og lørdag og søndag heves med 4 kroner til henholdsvis 60 kroner og 57 kroner. Virkningsdato for disse tilleggene er fra 1. august 2022.

Det ble avtalt å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på reisebestemmelsene og videreføring av partsarbeid for å se på deltidsutfordringer.

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 007

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Bli en del av det ordna arbeidslivet med tariffavtale!

Det er altfor få som har tariffavtale i BPA-bransjen. Fagforbundet er opptatt av at brukerstyrte personlige assistenter skal ha ordna arbeidsforhold. Det kan være spesielt utfordrende for denne gruppa siden de jobber mye alene og i en veldig tett relasjon. Derfor er det viktig med klare avtaler og rammer.

Ønsker du tariffavtale? Ta kontakt med Fagforbundets rådgiver Arne Løseth.

Disse virksomhetene har tariffavtale for BPA:

Alle annsatte med kommune som arbeidsgiver – Hovedtariffavtalen (KS)
Alle ansatte med Oslo kommune som arbeidsgiver – tariffavtale Dok 025

NHO – BPA overenskomsten avt 595:
AssisterMeg AS avd Stavanger
Ecura Hjemmetjenester og BPA, avd Region Stor-Oslo
Human Care AS, avd BPA
BPA Nord AS avd. Alta
BPA Nord AS avd. Harstad
BPA Nord AS avd. Kvæfjord

Virke – Landsoverenskomsten for BPA:
Care Avlastning AS
Jag Assistanse AS
Medvind Assistanse AS, avd Øst
Medvind Assistanse AS, avd Trøndelag
Medvind Assistanse AS, avd Troms og Finnmark
Medvind Assistanse AS, avd sørvest
Medvind Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Medvind Assistanse AS, avd Vestland
Omsorg i Agder AS
Prima Assistanse AS, avd Agder
Prima Assistanse AS, avd Grenland
Prima Assistanse AS, avd Innlandet
Prima Assistanse AS, avd Midt-Norge
Prima Assistanse AS, avd Møre og Romsdal
Prima Assistanse AS, avd Oslo
Prima Assistanse AS, avd Romerike
Prima Assistanse AS, avd Vestland
Rogaland Omsorg AS
Uloba – Independent Living Norge SA
Brageva as
Mio BPA as

Spekter
Unicare Bo og Omsorg AS

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?