Virke - Brukerstyrt personlig assistent

Avtalen gjelder brukerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter.

Hovedoppgjøret 2020

Virke og Fagforbundet ble enige om et generelt tillegg på kr 2.400,- med virkning fra 01.04.20.

Minstelønnssatsene økes tilsvarende med samme virkningsdato. Det er også avtalt en økning på kvelds- og nattillegget jf. §5, 5.2 til minst kr 30,-  med virkningsdato 15.10.20.

Det ble avtalt å nedsette et partssammensatt utvalg som i tariffperioden 2020-2022 skal se på heltids og deltidsandelen og drøfte hva som kan være hensiktsmessige og forsvarlige løsninger for å øke heltidsandelen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 31.01.22. I tillegg skal partene ha halvårlige møter for å vurdere konkrete behov for utviklingen av overenskomsten.

- Dette er et resultat i tråd med frontfaget, og det er vi fornøyde med, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke