Virke - Brukerstyrt personlig assistent

Avtalen gjelder brukerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter.

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon i dag. Det viser at BPA-assistenten blir tatt på ramme alvor av begge partene i arbeidslivet. Fagforbundet står på for at også denne yrkesgruppen har ordnede forhold i jobben sin – som tarifflønn, overtidsbestemmelser og pensjon.

Vi har nå bidratt til å regulere en bransje som ikke har vært regulert tidligere. Dette er nybrottsarbeid i et arbeidsliv i endring.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke