Til hovedinnhold

Virke - Brukerstyrt personlig assistent

Avtalen gjelder brukerstyrte personlige assistenter og funksjonsassistenter.

Hovedoppgjøret 2022

Det blir et generelt tillegg på 15.750 kroner, gjeldende fra 1. april i år. Det utgjør en økning per time på 8,08 kroner for 37,5 timers uke og 8,53 kroner for 35,5 timers uke.  Minstelønnssatsen økes tilsvarende med samme til 359.538 kroner. Det utgjør 184,38 i timelønn for 37,5 timers uke og 194,77 kroner i timelønn for 35,5 timers uke.

Satsene på kveld og natt og lørdag og søndag heves med 4 kroner til henholdsvis 60 kroner og 57 kroner. Virkningsdato for disse tilleggene er fra 1. august 2022.

Det ble avtalt å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på reisebestemmelsene og videreføring av partsarbeid for å se på deltidsutfordringer.

Avtalen blir sendt medlemmer i Fagforbundet til uravstemning.

Landsoverenskomst for BPA mellom Fagforbundet og Virke - enighetsprotokoll 14.6. 2022

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

Virke 007

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?