NHO - Pleie og omsorg

Avtalen gjelder ansatte innenfor privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2020

Historisk heving av minstelønnssatsene

Ansiennitetsstigen er utvidet med et nytt trinn for 10 års ansiennitet og alle yrkesgrupper er sikret et lønnsnivå på linje med offentlig sektor på dette trinnet. Dette innebærer en historisk heving av minstelønnssatsene som er løftet med opptil 80 000 kroner.

Riksmeklerens møtebok

 Ny minstelønnstabell, gjeldende fra 1. oktober 2020

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år  10 år
A: Uten særskilt krav til utdanning 300000 305000 310000 315000 369000
B: Krav om fagbrev eller tilsvarende 345000 350000 355000 360000 417000
C: Stilling med krav om
utdanning som vernepleier,
fysioterapeut, ergoterapeut,
ernæringsfysiolog og sykepleier
412000 422000 432000 442000 502000
D: C med krav om relevant videreutdanning 452000 462000 472000 482000 522000
E: C med krav om relevant master 482000 492000 502000 512000 552000

 

NHO 481

Pleie- og omsorgsoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.

Gyldig:
01.05.2020 - 30.04.2022

Avtalens innhold:
Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Protokoller:
Møtebok


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2019

Stilling Tillegg fra 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 258 385
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 288 385
Sykepleier 4 875 405 000
Spesialsykepleier 4 875 445 000
Sykepleier med master 4 875 460 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 275 543
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 301 499
Sykepleier 4 875 415 000
Spesialsykepleier 4 875 455 000
Sykepleier med master 4 875 470 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 302 028
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 327 453
Sykepleier 4 875 425 000
Spesialsykepleier 4 875 465 000
Sykepleier med master 4 875 480 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 308 724
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 334 153
Sykepleier 4 875 440 000
Spesialsykepleier 4 875 470 000
Sykepleier med master 4 875 490 000