NHO - Pleie og omsorg

Avtalen gjelder ansatte innenfor privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen, men med forbundsvise tilpasningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på 1,30 kroner i timen fra 1. april 2018, det vil si 2535 kroner i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Hull i dagens AFP-ordning er tettet, noe som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Vi har fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat privat sektor (LO-NHO) (PDF: 190.8 kB)

 

NHO 481

Pleie- og omsorgsoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 253 510
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 283 510
Sykepleier 2 535 386 710
Spesialsykepleier 2 535 408 928
Sykepleier med master 2 535 453 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 270 668
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 296 624
Sykepleier 2 535 394 116
Spesialsykepleier 2 535 421 624
Sykepleier med master 2 535 463 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 297 153
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 322 646
Sykepleier 2 535 406 812
Spesialsykepleier 2 535 454 422
Sykepleier med master 2 535 473 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 303 853
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 329 278
Sykepleier 2 535 413 510
Spesialsykepleier 2 535 461 112
Sykepleier med master 2 535 483 510