NHO - Pleie og omsorg

Avtalen gjelder ansatte innenfor privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen, men med forbundsvise tilpasningsavtaler.

Kort om resultatet:

  • Det generelle lønnstillegget blir på 1,30 kroner i timen fra 1. april 2018, det vil si 2535 kroner i året.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende.
  • LO har vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.
  • Hull i dagens AFP-ordning er tettet, noe som betyr at flere blir omfattet av ordningen.
  • Vi har fått på plass et slitertillegg.
  • Partene har avtalt mål og rammer for en ny og forbedret AFP. Dette arbeidet vil fortsette sammen med regjeringa.

Last ned: Tariffplakat privat sektor (LO-NHO) (PDF: 190.8 kB)

 

NHO 481

Pleie- og omsorgsoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2018

Stilling Tillegg 1. mai 2018 Garantert årslønn fra 1. mai 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 253 510
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 283 510
Sykepleier 2 535 386 710
Spesialsykepleier 2 535 408 928
Sykepleier med master 2 535 453 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 270 668
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 296 624
Sykepleier 2 535 394 116
Spesialsykepleier 2 535 421 624
Sykepleier med master 2 535 463 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 297 153
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 322 578
Sykepleier 2 535 406 812
Spesialsykepleier 2 535 454 422
Sykepleier med master 2 535 473 510
Stilling Tillegg 1. april 2018 Garantert årslønn fra 1. april 2018
Arbeidstaker uten formell kompetanse 2 535 303 853
Arbeidstaker med fagbrev 2 535 329 278
Sykepleier 2 535 413 510
Spesialsykepleier 2 535 461 112
Sykepleier med master 2 535 483 510