NHO - Pleie og omsorg

Avtalen gjelder ansatte innenfor privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. april 2019

Stilling Tillegg fra 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 258 385
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 288 385
Sykepleier 4 875 405 000
Spesialsykepleier 4 875 445 000
Sykepleier med master 4 875 460 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 275 543
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 301 499
Sykepleier 4 875 415 000
Spesialsykepleier 4 875 455 000
Sykepleier med master 4 875 470 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 302 028
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 327 453
Sykepleier 4 875 425 000
Spesialsykepleier 4 875 465 000
Sykepleier med master 4 875 480 000
Stilling Tillegg 1. april 2019 Garantert årslønn fra 1. april 2019
Arbeidstaker uten formell kompetanse 4 875 308 724
Arbeidstaker med fagbrev 4 875 334 153
Sykepleier 4 875 440 000
Spesialsykepleier 4 875 470 000
Sykepleier med master 4 875 490 000