Til hovedinnhold

Fredag 13. oktober 2023
Fagseminar "Empowerment, helsepedagogikk, helsekompetanse og veiledning"

13
okt.
2023
08.50 15.00

Sted
Hausmannsgate 6, 0186 OSLO
Oslo

Arrangør
Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo

Kontaktperson
Habib Sharafaldin
48267826

habib@fagforbundet148.no

Fagseminar for medlemmer 

 

Helsefaglige og helsepolitiske føringer tilsier at fagfolk må samarbeide med pasient og pårørende i utviklingen av helsekompetanse. Dette samarbeidet krever kompetanse i helsepedagogikk.

Fagseminaret fokuserer på viktige aspekter av samarbeid mellom helsepersonell, pasienter og pårørende, spesielt i forhold til utviklingen av helsekompetanse. Gjennom dette seminaret vil dere lære hvordan dere kan støtte og oppmuntre pasienter til å ta ansvar for egen helse.

Vi ser nærmere på Empowerment som grunnlag i helsetjenesten, helsepedagogikk, helsekompetanse og veiledning. Vi ser også på hva som kan være aktuell kompetanse for fagfolkene og hvordan denne kan videreutvikles. Det legges opp til korte teoriinnslag, egenrefleksjon og arbeid i mindre grupper. 

 

Kursholder: Professor emeritus Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten er sykepleier og professor emeritus i helsefremmende arbeid. Hun er ansatt ved OsloMet- storbyuniversitetet. Sidsel er å anse som en nestor innen veiledningsfaget, og har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk. 

 

Det vil bli servering av lunsj til deltakerne.

Frist for påmelding er 10.10.23

Velkommen!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?