Til hovedinnhold

Onsdag 30. november 2022
Fagdag: Kunnskapsbasert sårbehandling

30
nov.
2022
10.00 16.00
luis melendez

Sted
Kommunehuset Folkvang, Lærerskoleallen 1, Elverum
Innlandet

Arrangør
Fagforbundet Innlandet

Oppdatert kunnskap er avgjørende for å sikre riktig sårbehandling. Helsepersonell som behandler sår bør derfor ha fokus på årsaken til såret, kunne foreta en sårvurdering og dermed bidra til riktig behandling. Her møter du en dedikert fagperson som har mye kunnskap å dele med deg! 

Målgruppe:   Sykepleiere og helsesekretærer som arbeider med sårstell, enten i institusjon, legesenter, sykehus eller hjemmetjeneste. 

Kurset er for Fagforbundets medlemmer og er gratis.  Begrenset antall plasser og det er første mann til mølla!

Tid og sted:

30.november 2022 kl. 10.00-16.00, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 10.november 2022

(Internet Explorer kan fungere dårlig til å åpne linken, prøv i Chrome dersom du har problemer med å få opp linken):

Kunnskapsbasert sårbehandling 30.november

Innhold:

Kurset består av forelesning, powerpoint presentasjon med mye fotos av sår, metoder og produkter. Samtaler i plenum. Du vil få et fyldig kurskompendium som kan brukes som et oppslagsverk i etterkant av kurset.  
·       Diagnosens betydning 
·       Sårets faser 
·       Debridering og rensemetoder 
·       Renseprodukter og valg av bandasje 
·       Årsak, forebygging og behandling av: 
  o   Diabetiske fotsår 
  o   Trykksår 
  o   Venøse og arterielle leggsår 
·       Behandling med vakuum (TNP) og fluelarver 
·       Spørsmål, avslutning (15 min.) 

Kurset er godkjent med 6 timer i Fagforbundets kliniske fagstige SHS

Foreleser:

Eva Kronholm Heiberg er klinisk spesialist i sykepleie/sår. Hennes masteroppgave i sykepleievitenskap ved UiO omhandler trykksår. Erfaringen som foreleser/kursholder i så vel primær- som spesialisthelsetjenesten er lang. Hun holder seg faglig oppdatert gjennom kurs og kongresser i inn- og utland.

Hun leder Sårfaggruppen på Diakonhjemmet sykehus i Oslo og har en sårfaglig sykehusovergripende funksjon.

Eva har jobbet som fagsykepleier på Kirurgisk Poliklinikk på Diakonhjemmet og tidligere med plastikkirurgiske pasienter ved OUS. Hun har vært sentral i etableringen av sykepleiedrevne sårpoliklinikker, fotpoliklinikk for diabetiske fotsår og i behandlingen av pasienter med utfordrende sår. Eva har dermed lang og allsidig erfaring med sår etter kirurgi (gastro, ortopedi og plastikk), trykksår, leggsår, diabetiske fotsår og traumatiske sår.

Hun er også leder i NIFS (Norsk interesse faggruppe for sårheling) og har vært styremedlem i en årrekke

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?