Forhandlinger om hovedtariffavtalen for kirken med KA
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?