Mandag 24. januar 2022
Forvaltningsloven og forslag til ny forvaltningslov

24
jan.
2022
09.00 12.00

Sted

Teams

Innlandet

Arrangør

Fagforbundet Innlandet

Kontaktperson

fr.innlandet@fagforbundet.no

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer sine medlemmer til webinar 24.januar 2022.

Det vil bli gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i dagens forvaltningslov.

Vi ser også inn i «glasskula». Det er foreslått ny forvaltningslov gjennom NOU 2019:5. Loven er ennå ikke vedtatt, men vi skal likevel se på hvordan de foreslåtte reglene kan slå ut for saksbehandlingen.

Tid og sted:

24.Januar 2022 kl. 09.00-12.00 på Teams

Tilgangen til kurset blir sendt ut på mail til deltakerne rett før kurset

Målgruppe:

Fagforbundet Innlandets medlemmer; HR-ansatte, skolesekretærer, NAV-ansatte og andre medlemmer temaet er aktuelt for.

Foreleser: Kurt O. Bjørnnes – privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Påmelding:

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 20.januar 2022.

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/forvaltningsloven-og-utkast-til-ny-forvaltningslov/register

Det er bindende påmelding. Påmeldte som uteblir fra kurset vil bli fakturert med kr.1.500,-.

NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail – sjekk evt. Spam-filter.