Tirsdag 14. desember 2021
Bærekraftig matomsorg i teori og praksis

14
des.
2021
17.00 18.30

Sted

Teams

Innlandet

Kontaktperson

fr.innlandet@fagforbundet.no

Pensjonistutvalget og yrkesseksjon helse og sosial setter fokus på mat og måltider i sykehjem. Dette for å styrke den generelle kompetansen  innen ernæringsarbeid, det bærekraftige måltidet og matglede.  Kurset skal også gi økt fokus på ledelse, motivasjon  og selvledelse for å oppnå måloppnåelse

Foreleser er Fagforbundets egen kjøkkensjef, Erlend Eliassen

Målgruppe:   Ledere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kokker og alle som brenner for matomsorg.

Kurset er for medlemmer i Fagforbundet Innlandet og er gratis.

Innhold:

  • Inspirasjon og motivasjon
  • Generelt ernæringsarbeid
  • Faglige tips i forhold til servering og tilberedning av måltider
  • Bærekraftige måltider
  • Fremheve de gode tiltakene

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 6.desember 2021

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/baerekraftig-matomsorg-i-teori-og-praksis/register