Torsdag 28. oktober 2021
Fagdag Vederlagsberegning

28
okt.
2021
10.00
29
okt.
2021
15.30

Sted

Wood Hotel, Tårnvegen 55, Brumunddal

Innlandet

Arrangør

Fagforbundet Innlandet

Kontaktperson

fr.innlandet@fagforbundet.no

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon kontor og administrasjon, inviterr til 2 dagers kurs i Vederlagsberegning.  Foreleser er Åsmund Edvardsen, jurist i Fylkesnemnda i Trøndelag og en av forfatterne av boken "Betaling for beboere i institusjoner".

Kurset omhandler sentrale saksbehandlingsregler, etter-oppgjør, ulike inntekter, skattefradrag, forsørgerfradrag og skjønnsmessig fradrag.

Her kan du benytte sjansen til å bli oppdatert på det siste innenfor dette fagfeltet, møte andre som arbeider med det samme, utveksle erfaringer, og kanskje få løst noen av problemstillingene man kan oppleve i dette arbeidet.

Deltakerne oppfordres til å sende inn problemstillinger og ønskede tema innen påmeldingsfristens utløp. 

Tid og sted:

  1. – 29. Oktober 2021, Wood Hotel, Brumunddal

Påmelding skjer på Fagforbundet Innlandet sin nettside eller på vedlagte link innen 01.10.2021:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/kurs-i-vederlagsberegning-oktober-2021/register

Begrenset antall plasser, så vær snar med påmelding!

Fagforbundet dekker kost og deltakeravgift til kurset.

Fagforbundet dekker ikke reise eller overnatting, men dette kan søkes om å få dekket av arbeidsgiver eller lokal fagforening.

Prisen for overnatting inkl. frokost på Wood Hotel, Brumunddal er

kr 1 195 per pers.  Ved påmelding vennligst oppgi fakturaadresse vi skal sende faktura for overnatting til!

Målgruppen for dette kurset er medlemmer i Fagforbundet som arbeider med og har ansvar for å fatte vedtak om egenbetaling for opphold i sykehjem, aldershjem og andre institusjoner samt ansatte i kommunerevisjonen. Dette er ikke et nybegynnerkurs