Onsdag 27. oktober 2021
Webinar Miljøterapi - målrettet miljøarbeid

27
okt.
2021
09.00 13.00

Sted

Teams

Innlandet

Arrangør

Fagforbundet Innlandet

Kontaktperson

fr.innlandet@fagforbundet.no

Et meget aktuelt fagkurs for deg som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester. Her får du økt kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Målgruppe:

Ansatte i skole og kommunal helsetjeneste som ønsker kompetanse innen miljøterapi, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid for:
- sykepleiere
- vernepleiere
- aktivitører
- hjelpepleiere
- omsorgsarbeidere
- miljøarbeidere

Kurset er for medlemmer i Fagforbundet Innlandet og er gratis. Max antall deltakere er 30 og det er førstemann til mølla.

Tid og sted

27.oktober 2021 kl. 09.00-13.00 som webinar på Teams.  

Tilgangen til kurset blir sendt ut til på mail til deltakerne rett før kurset.

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 15.oktober 2021

(Internet Explorer kan fungere dårlig til å åpne linken, prøv i Chrome dersom du har problemer med å få opp linken): 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/miljoeterapi---maalrettet-miljoearbeid-27oktober-2021/register 

 

NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail – sjekk evt. Spam-filter.

Innhold

  • Begreper innen målrettet miljøarbeid - hva vil det si for dere og hvordan legge til rette?
  • Atferd og analyse av atferd
  • Struktur - dagsplanstyring
  • Opplæring - hvilke prinsipper har vi for kartlegging og bruk av forsterkere?
  • Problematferd - unngåelse og håndtering av utagerende atferd
  • Etikk og holdninger i tjenesteyting

Et sentralt poeng er at man bør måle forekomsten av den aktuelle atferden både før, under og etter at tiltaket er iverksatt. Da kan man konkretisere endringene, samt kunne evaluere tiltakets konkrete effekt.

Foreleser:

Terje Wårheim - Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.