Torsdag 14. oktober 2021
Forhandlinger med Virke om HUK-området; overenskomster med lønnsstruktur lik kommunal sektor

14
okt.
2021