Onsdag 15. september 2021
Webinar: Samisk Kultur og Identitet

15
sep.
2021
10.00 14.00

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekstinviterer til webinar15.september 2021Samisk kultur og identitet

Tid:
15.september 2021, kl10-14
-avsluttes med et bokbad
Tilgangen til kurset blir sendt ut
til på mail til deltakerne rett før kurset

Foreleser: Marie Helander og Anne Lise Johnsen

Innhold: Det er kjempeviktig å styrke lærernes kompetanse som omhandler samisk historie, kultur og språk på barnehagelærerutdanningene slik at samisk kultur og språk får en mer fremtredende plass i norske barnehager. Målet er at barnehagelærere blir trygge i formidlingen av det samiske i en barnehagehverdag.
Anne Lise vil snakke om samiske kultur, historie og identitet. Hun viser til to historiske hendelser som har vært med på å prege samisk kultur og identitet.
Mari vil snakke om muntlige fortellertradisjoner som har en sentral plass i den samiske kulturen. Hvordan eventyrene kan være med på å påvirke barna til å bli mere mentalt robuste og hjelp til å mestre forskjellige situasjoner

Målgruppe: Medlemmer i Fagforbundet Innlandet som jobber med barn og unge.

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 08.september 2021.
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/webinar-samisk-kultur-og-identitet/register 
NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail –sjekk evt. Spam-filter.