Tirsdag 28. september 2021
Endringer i inkassoforskriften og forslag til ny inkassolov

28
sep.
2021
09.30 15.00

Sted

Wood Hotell, Brumunddal

Innlandet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdag 28.september 2021.

Endringer i inkassoforskriften og forslag til ny inkassolov

- Hva innebærer dette for kommunal innfordring?

Tema for dagen er

  • Endringer i inkassoforskriften og forslag til ny inkassolov
  • Hva innebærer dette for kommunal innfordring?
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Etablering av utleggstrekk og utleggspant
  • Via namsmannen
  • Som særnamsmann
  • Begjæring av tvangssalg
  • Dødsbo

Foreleser: Advokat Tone Thomassen – Tone Thomassen kan ”alt” om innfordring og er en ettertraktet foredragsholder. Hun har blant annet vært advokat og daglig leder for Lindorff Legal, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik og arbeider i all hovedsak med finans- og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde

Målgruppe
Ansatte innenfor kommunal innfordring.

Tid:
28.September 2021 på Wood Hotell, Brumunddal – kl. 09.30 – 15.00
Påmelding skjer elektronisk her nnen 1.september 2021.

Det er bindende påmelding.  Dette kurset er gratis for Fagforbundet sine medlemmer. Begrensede antall plasser.

Fagforbundet dekker kostnader til foreleser, materiell og servering.
Fagforbundet dekker ikke reise eller tapt arbeidsfortjeneste.