Nyheter

Veileder: Omstilling i kommunene

Tirsdag, 15. Desember 2020

Veileder: Digital omstilling

Digitalisering kan bidra til økt produktivitet i offentlig sektor og bedre kvaliteten på tjenestene. Men da må de ansatte og tillitsvalgte være involvert i de digitale omstillingsprosessene. Det er de som utøver tjenestene som er ekspertene på hvilke digitale verktøy som kommunen bør ha i verktøykassa. En digital omstilling skal håndteres som andre omstillinger.

Mandag, 7. Desember 2020

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Onsdag, 7. Februar 2018

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Denne veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kolleger mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Torsdag, 1. Februar 2018