Nyheter

Fagforbundet avd 261 avheld årsmøte 24.01.19 på Nordfjord Hotell.

Sjå årsmøte papir i vedlegg her:

16.01.2019

MEDLEMSMØTE VEDRØRANDE NY OFFENTLEG TENESTEPENSJON

Fagforbundet sine avdelingar i Nordfjord inviterar til informasjonsmøte om offentleg pensjon. Om tariffoppgjeret er klart, tek vi litt om det og. Det vert lagt opp til 2 møter i regionen.

19.04.2018