Styret i Fagforbundet Skaun

Navn
Martin Talsnes Engen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92492018
Epost
Epost: Martin_rem@hotmail.com
Navn
Kristin Handegard
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 97982554
Epost
Epost: kristin.handegard@skaun.kommune.no
Navn
Sissel M Hegglund
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47369699
Epost
Epost: sissel.hegglund@skaun.kommune.no
Navn
Carina Engan
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 99395714
Epost
Epost: carieng@online.no
Navn
Anna Krogset
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99033148
Epost
Epost: annakro@hotmail.no
Navn
John Ståle Lereggen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90764270
Epost
Epost: john.stale.lereggen@skaun.kommune.no
Navn
Linn Kristin Flataune
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95018861
Epost
Epost: linn.flataune@fagforbundet.no
Navn
Lillian Tørstad
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92214868
Epost
Epost: li-jo-to@online.no
Navn
Beret Andreassen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92261523
Epost
Epost: beretan@online.no
Navn
Asgeir Værnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 40612556
Epost
Epost: asgeir.vernes@getmail.no
Navn
Katrine Fandin Letnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48138198
Epost
Epost: Katrinefandin@hotmail.com
Navn
Liv Brekken
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47304343
Epost
Epost: livbrekkenkirkaune@gmail.com