Styret i Fagforbundet Rennebu

Navn
Gunhild Romsås Olsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93200929
Epost
Epost: romolsen@getmail.no
Navn
Gunhild Romsås Olsen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 93200929
Epost
Epost: romolsen@getmail.no
Navn
Tove Moen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90940803
Epost
Epost: tovemkrokhaug@gmail.com
Navn
Unni Storli
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 40451525
Epost
Epost: unnistorli@hotmail.com
Navn
Hilde Storli
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98645064
Epost
Epost: hilde.storli@rennebu.kommune.no
Navn
Hanna Marie Witsø
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99710780
Epost
Epost: hannamariew2@gmail.com
Navn
Jorid Hinsverk
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90065413
Epost
Epost: jorid.hinsverk@getmail.no
Navn
Guro Solem
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90842388
Epost
Epost: Guro.solem@hotmail.com
Navn
Harry Anglen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95450935
Epost
Epost: solangl@getmail.no
Navn
Kari Margrete Aftreth
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97760868
Epost
Epost: kari.aftreth@rennebu.kommune.no