Styret i fagforeningen

Navn
Elin Sofie Støbakk
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93053177
Epost
Epost: elinsofiestobakk@hotmail.com
Navn
Ørjan Andre Manum Høvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90129742
Epost
Epost: orjan.hovik@gmail.com
Navn
Ida Skaget
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92280717
Epost
Epost: idaskaget@hotmail.com
Navn
Trine Beate Haugan
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95761648
Epost
Epost: trihaugan@gmail.com
Navn
Ørjan Andre Manum Høvik
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90129742
Epost
Epost: orjan.hovik@gmail.com