Styret i fagforeningen

Navn
Ann Kristin Rian
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 47638819
Epost
Epost: akrian6@hotmail.com
Navn
Laila Kristin L Munkeby
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97986303
Epost
Epost: laila.munkeby@levanger.kommune.no
Navn
May-Trude Venås
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 91784197
Epost
Epost: may.venaas@levanger.kommune.no
Navn
Glenn Håvard Jakobsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 93870144
Epost
Epost: glejak@levanger.kommune.no
Navn
Anne-Lise Langdal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97675534
Epost
Epost: anne.lise.langdal@levanger.kommune.no
Navn
Svein Kjesbu
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90869723
Epost
Epost: skjesbu@hotmail.com
Navn
Linn Beate Tromsdal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92056234
Epost
Epost: linn.beate.tromsdal@gmail.com
Navn
Andrine Margareta Skotvold
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95286597
Epost
Epost: andrine.skotvold@gmail.com
Navn
Gunhild Marie Øvrum Nesgård
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98437193
Epost
Epost: gnesgard@hotmail.com
Navn
Hilde Solberg Valberg
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41321971
Epost
Epost: johav@online.no
Navn
May-Trude Venås
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91784197
Epost
Epost: may.venaas@levanger.kommune.no
Navn
Glenn Håvard Jakobsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 93870144
Epost
Epost: glejak@levanger.kommune.no
Navn
Laila Kristin L Munkeby
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97986303
Epost
Epost: laila.munkeby@levanger.kommune.no