Styret i fagforeningen

Navn
Ørjan Stig Ivar Nilsson
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 96041989
Epost
Epost: orjni@trondelagfylke.no
Navn
Thrine Merethe Broch
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 99014932
Epost
Epost: thrbr@trondelagfylke.no
Navn
Laila Ertsås
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 95702921
Epost
Epost: laier@trondelagfylke.no
Navn
Tone Myran
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95212941
Epost
Epost: tonmy@trondelagfylke.no
Navn
Ståle Nilsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 47869144
Epost
Epost: staalni@online.no
Navn
Britt Austad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92405367
Epost
Epost: briaus@trondelagfylke.no
Navn
Geir Ugelstad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92617142
Epost
Epost: geiug@trondelagfylke.no
Navn
Øyvind Soelberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91139367
Epost
Epost: oyvso@trondelagfylke.no
Navn
Karina Zemaityte
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 46770858
Epost
Epost: kz1997@gmail.com
Navn
Kari Storli
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91612677
Epost
Epost: storlikari@gmail.com
Navn
Eli Djuvsland Rishaug
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 45607243
Epost
Epost: elidris@trondelagfylke.no
Navn
Gerd Iren Bruås
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97582478
Epost
Epost: gerbr@trondelagfylke.no
Navn
Elise Holtan Pavall Årbogen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95112929
Epost
Epost: eliar@trondelagfylke.no
Navn
Thrine Merethe Broch
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99014932
Epost
Epost: thrbr@trondelagfylke.no
Navn
Stig Harry Jørgensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97733401
Epost
Epost: stighjor@gmail.com