Hovedstyret

Navn
Hege Nykvist Grande
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 95751472
Epost
Epost: avd094.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Siv Annette Helland
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97603663
Epost
Epost: siv.helland@namsos.kommune.no
Navn
John Saur
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 95704725
Epost
Epost: john.saur@namsos.kommune.no
Navn
Marit Staven Adolfsen
Stillingstittel
Sekretær
Telefon
Tlf: 95451491
Epost
Epost: marit-staven.adolfsen@namsos.kommune.no
Navn
Heidi Beate Stene Duklæt
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90650067
Epost
Epost: heidi-beate-stene.duklæt@namsos.kommune.no
Navn
Tom Knobloch
Stillingstittel
Fungerende leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91599289
Epost
Epost: tom.knobloch@namsos.kommune.no
Navn
Mariann Brattgjerd
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92064279
Epost
Epost: mariann.brattgjerd@namsos.kommune.no
Navn
Kim-Gunnar Skomsvold
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95330272
Epost
Epost: kim-gunnar.skomsvold@namsos.kommune.no
Navn
Trude Knutsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41688762
Epost
Epost: trudelutt_93@hotmail.com
Navn
Inge Martinsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47615431
Epost
Epost: inge.martinsen@ntebb.no
Navn
Åse Bergum
Stillingstittel
Styremedlem/ HTV
Telefon
Tlf: 90505068
Epost
Epost: ase.bergum@namsos.kommune.no
Navn
Odd Erik Fahsing
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95988113
Epost
Epost: odd-erik.fahsing@namsos.kommune.no

Hovedtillitsvalgte

Navn
Åse Bergum
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt 100 %
Telefon
Tlf: 90505068
Epost
Epost: ase.bergum@namsos.kommune.no
Navn
Bernth-Erik Øien Fossli
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt 50 %/ fane 2-ansvarlig/webredaktør
Telefon
Tlf: 48043120
Epost
Epost: bernth-erik-oien.fossli@namsos.kommune.no
Navn
Kim Gunnar Skomsvold
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt 50%
Telefon
Tlf: 95330272
Epost
Epost: kim-gunnar.skomsvold@namsos.kommune.no