Styret i fagforeningen

Navn
Siv Jørgensen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 41457368
Epost
Epost: jorgensen.siv@gmail.com
Navn
Øyvind Herheim
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 96202023
Epost
Epost: oyvind.herheim@haugnett.no
Navn
Inger Johanne Herheim
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41410766
Epost
Epost: ijherheim@gmail.com
Navn
Siv Jørgensen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 41457368
Epost
Epost: jorgensen.siv@gmail.com
Navn
Guro Årthun Sandal
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 94051672
Epost
Epost: gurosandal@hotmail.com
Navn
Mari Aartun
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 41042154
Epost
Epost: mari.s.aartun@gmail.com
Navn
Margrethe Eik-Nes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92214768
Epost
Epost: margrethe@eik-nes.com
Navn
Karianne Huus
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97039752
Epost
Epost: nido70@gmail.com
Navn
Solveig Jordal
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 97710276
Epost
Epost: solveig.jordal@gmail.com
Navn
Tone Storesund
Stillingstittel
Fane 2
Telefon
Tlf: 93032429
Epost
Epost: tstores@online.no
Navn
Sonja Larsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47868388
Epost
Epost: bmwsonja@hotmail.com
Navn
Arild Haavelsrud
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48021204
Epost
Epost: arild_haavelsrud@hotmail.com
Navn
Siv Jørgensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41457368
Epost
Epost: jorgensen.siv@gmail.com
Navn
Karianne Huus
Stillingstittel
Sekretær
Telefon
Tlf: 97039752
Epost
Epost: nido70@gmail.com
Navn
Synne Melby
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92286443
Epost
Epost: Synne.Melby@sauda.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn
Siv Jørgensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41457368
Epost
Epost: fagforbundet@sauda.kommune.no
Navn
Therese Tveitane
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47811850
Epost
Epost: theresetveitane@hotmail.com
Navn
Janne Aaker
Stillingstittel
Høllandstunet/heimen Hjemmetjenester
Telefon
Tlf: 41297287
Epost
Epost: janne.aaker@sauda.kommune.no
Navn
Laila L. Herheim
Stillingstittel
Torsvegen/Bøgata
Telefon
Tlf: 48152442
Epost
Epost: laila.herheim@sauda.kommune.no
Navn
Jane Langholm
Stillingstittel
Kjøkken/vaskeri
Telefon
Tlf: 95104683
Epost
Epost: jane.langholm@sauda.kommune.no
Navn
Anita Sandal
Stillingstittel
SDMS/avd D
Telefon
Tlf: 94209321
Epost
Epost: anita.sandal@sauda.kommune.no
Navn
Solfrid Handeland
Stillingstittel
Rådhuset
Telefon
Tlf: 48120291
Epost
Epost: solfrid.handeland@sauda.kommune.no
Navn
Sonja Larsen
Stillingstittel
Renhold
Telefon
Tlf: 40239077
Epost
Epost: bmw.sonja@gmail.com
Navn
Geir Arne Klementsen
Stillingstittel
Teknisk/Brann/Saudahallen
Telefon
Tlf: 98296797
Epost
Epost: geir.arne.klementsen@sauda.kommune.no
Navn
Margrethe Eik-Nes
Stillingstittel
Skole/SFO Austarheim
Telefon
Tlf: 92214768
Epost
Epost: margrethe.eik-nes@sauda.kommune.no
Navn
Kari Birkeland
Stillingstittel
Rustå Barnehage
Telefon
Tlf: 98036927
Epost
Epost: kari.birkeland@haugnett.no
Navn
Eva Olianne Fatnes
Stillingstittel
Veslefrikk Barnehage
Telefon
Tlf: 91582602
Epost
Epost: evaolianne.fatnes@sauda.kommune.no
Navn
Ann Kristin T Kalvik
Stillingstittel
ROP team
Telefon
Tlf: 93603606
Epost
Epost: annkristin.tveit@sauda.kommune.no
Navn
Therese Aaker
Stillingstittel
Åbøtunet
Telefon
Tlf: 95861249
Epost
Epost: therese.aaker@sauda.kommune.no
Navn
Jorunn Merete Solbrekk
Stillingstittel
NAV
Telefon
Tlf: 91738126
Epost
Epost: jorunn.merete.solbrekk@nav.no
Navn
Rita Sivertsen
Stillingstittel
Saudahallen
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ritasivertsen@hotmail.com
Navn
Solveig Jordal
Stillingstittel
Pensjonistillitsvalgt
Telefon
Tlf: 97710276
Epost
Epost: solveig.jordal@gmail.com