Styret i fagforeningen

Navn
Torhild Nesvåg
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90131963
Epost
Epost: torhild.nesvag@fagforbundet.no
Navn
Elin Kristine Midtbø Duås
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47608618
Epost
Epost: kristine.duaas@fagforbundet-dalane.no
Navn
Sigrunn Øvsthun Vasbø
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41564479
Epost
Epost: fag.kass151@gmail.com
Navn
Lillian Løyning
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97092965
Epost
Epost: l.loyning@gmail.com
Navn
Berit V Herredsvela
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91186714
Epost
Epost: beritvh@hotmail.no
Navn
Kjetil Stokka
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 91615293
Epost
Epost: kjetil.stokka@outlook.com
Navn
Linda Garibaldi
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 40550641
Epost
Epost: linda.garibaldi@gmail.com
Navn
Ivar Slethei
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99505208
Epost
Epost: ivarslethei@hotmail.no
Navn
Anne Laupstad
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 45255456
Epost
Epost: anne.laup95@gmail.com
Navn
Magnus Stenberg
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95073641
Epost
Epost: stenberg.hage@gmail.com
Navn
Bente Grytten
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 45078985
Epost
Epost: grytten.bente@gmail.com
Navn
Torhild Nesvåg
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90131963
Epost
Epost: torhild.nesvag@fagforbundet.no
Navn
Merita Hetlelid
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 48153607
Epost
Epost: merita@dabb.no
Navn
Merete Frøyland Støle
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 47864709
Epost
Epost: merete.froyland@gmail.com