Styret i Fagforbundet Vefsn

Navn
May-Britt Mørch Jacobsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 97421700
Epost
Epost: may.jacobsen@vefsn.kommune.no
Navn
Kirsti Nordgaard
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 40232397
Epost
Epost: kirsti.nordgaard@vefsn.kommune.no
Navn
Kirsten E. Paulssen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 97638717
Epost
Epost: kirsten.paulssen@vefsn.kommune.no
Navn
Marit Helen Sørgård
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 41255820
Epost
Epost: marit.sorgard@vefsn.kommune.no
Navn
Kirsti Nordgaard
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 40232397
Epost
Epost: kirsti.nordgaard@vefsn.kommune.no
Navn
Kenneth Wiik Søttar
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90191537
Epost
Epost: kenneth.sottar@vefsn.kommune.no
Navn
Frode Hines
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90617861
Epost
Epost: frode.hines@vefsn.kommune.no
Navn
Tonje Kleivhaug Rynesli
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47800855
Epost
Epost: Tonje.rynesli@hotmail.com
Navn
Odd Josefsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41327507
Epost
Epost: josefsenodd@gmail.com
Navn
Joakim Sneen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92057831
Epost
Epost: joakim.sneen@vefsn.kommune.no
Navn
Ronny Urheim
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99791712
Epost
Epost: ronny.urheim@vefsn.kommune.no