Styret i fagforeningen

Navn
Sissel Håkonsen Osnes
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90706015
Epost
Epost: sissel.osnes@fauske.kommune.no
Navn
Slavko Radisevic
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97797246
Epost
Epost: slavko.radisevic@fauske.kommune.no
Navn
Omar Mohammad Mustafa
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 45521977
Epost
Epost: omar.mohammad@fauske.kommune.no
Navn
Marianne Johannessen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91139172
Epost
Epost: marianne.johannessen@fauske.kommune.no
Navn
Liv Iren Breimo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 99225137
Epost
Epost: libreimo@online.no
Navn
Monica Iren Eliassen Nystad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 95481442
Epost
Epost: monica.nystad@fauske.kommune.no
Navn
Bjørn-Einar Eide
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 97968803
Epost
Epost: bjorn-einar@outlook.com
Navn
Monica Nordølum
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48247235
Epost
Epost: monnor1992@hotmail.com
Navn
John Bråthen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92689271
Epost
Epost: johnbraathen@hotmail.no
Navn
Lasse Karlsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92838138
Epost
Epost: Larsenkasse@gmail.com
Navn
Camilla Karlsen Larsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90164532
Epost
Epost: camilla.larsen@fauske.kommune.no
Navn
Sølvi Torset
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97715452
Epost
Epost: solvi.torset@fauske.kommune.no