Styret i fagforeningen

Navn
Liv Karin Jensen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 99639174
Epost
Epost: liv-karin.jensen@oksnes.kommune.no
Navn
Aleksander Kristoffersen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97743178
Epost
Epost: aleksander.kristoffersen@oksnes.kommune.no
Navn
Lena Olsen Warem
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90178966
Epost
Epost: lena.olsen@oksnes.kommune.no
Navn
Heidi Ellingsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 99227109
Epost
Epost: heidi.ellingsen@oksnes.kommune.no
Navn
Malin Hermansen Hansen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97570616
Epost
Epost: mhansen1991@hotmail.com
Navn
Irina Kristensen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 48108837
Epost
Epost: irina.kristensen@oksnes.kommune.no
Navn
Eirin Hansen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 98472669
Epost
Epost: eirin.hansen@vkbb.no
Navn
Jan Terje Moen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 48006779
Epost
Epost: j-tmoen@online.no
Navn
Kine Retteråsen Samuelsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90225976
Epost
Epost: kine.samuelsen@hotmail.com
Navn
Eirik M. Rødsand
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90784671
Epost
Epost: eirikm.rodsand@gmail.com
Navn
Elbjørg Reinholdtsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41674420
Epost
Epost: elbjorg.r@hotmail.com
Navn
Monica Samuelsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41761337
Epost
Epost: monica.samuelsen@vkbb.no
Navn
Liv Karin Jensen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99639174
Epost
Epost: liv-karin.jensen@oksnes.kommune.no