Styret i fagforeningen

Navn
Jeanett Sigvertsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 46303388
Epost
Epost: roysbakken@gmail.com
Navn
Anne-Margrethe Mo
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 91571971
Epost
Epost: mo.anne@online.no
Navn
Kirsten Else Homberset
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 98493085
Epost
Epost: khomb@tussa.com
Navn
Jeanette Masdal Hatlemark
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97161600
Epost
Epost: jeanette@hatlemark.com
Navn
Anne Liv Skår Barstad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 47272805
Epost
Epost: anne.liv.skaarbar@hotmail.com
Navn
Rita Irene Haukeland Vatne
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 47288110
Epost
Epost: ritairenehvatne@yahoo.no
Navn
Anne Bjørneset Følsvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 40487559
Epost
Epost: annefolsvik@gmail.com
Navn
Otto Fremmerlid
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95903120
Epost
Epost: otto.fremmerlid@gmail.com
Navn
Kristina Krøvel Egset
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98235759
Epost
Epost: kristina@benz.no
Navn
Unni Dankertsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48118617
Epost
Epost: unnidankertsen@gmail.com
Navn
Ingunn Svendsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91591391
Epost
Epost: ivisvend@online.no