Styret i fagforeningen

Navn
Eva Jorid Svendsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 41526062
Epost
Epost: evas505@hotmail.com
Navn
Odd Asbjørn Bævre
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 91303369
Epost
Epost: oabevre@online.no
Navn
Gunn Inger Bredesen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 48122549
Epost
Epost: gunn.bredesen@surnadal.kommune.no
Navn
Ella Bolme
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 91344071
Epost
Epost: ella.bolme@surnadal.kommune.no
Navn
Linda Bergheim
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97165921
Epost
Epost: j-bergh@online.no
Navn
Siv Anette Aune Reiten
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95279642
Epost
Epost: siv.anette.aune.reiten@surnadal.kommune.no
Navn
Heidi Helgetun
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 41562739
Epost
Epost: heidi.helgetun@hotmail.com
Navn
Per Helge Bævre
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41230451
Epost
Epost: phbavre@outlook.com
Navn
Jorunn Ness
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90151989
Epost
Epost: nessjorunn86@gmail.com
Navn
Tove Naterstad
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97980063
Epost
Epost: tove.naterstad@surnadal.kommune.no