Styret i fagforeningen

Navn
Gunn Jorid Hjertvik
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 41567963
Epost
Epost: gunn.jorid.hjertvik@molde.kommune.no
Navn
Sissel Ebbesen Bugge
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95292766
Epost
Epost: sissel_ebbesen@hotmail.com
Navn
Rakel Sjåholm Løvås
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99610699
Epost
Epost: rakel.sjaholm.lovas@molde.kommune.no
Navn
Marit Hammervold
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90574072
Epost
Epost: marit.hammervold@molde.kommune.no
Navn
Ørjan Settem Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92423011
Epost
Epost: fagforbundet.molde.yhs@gmail.com
Navn
Mariann Veiset
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98422822
Epost
Epost: mariann.veiset@mrfylke.no
Navn
Vibeke Lundgren Nesset
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 94033791
Epost
Epost: vibeke.nesset@hotmail.com
Navn
Ingebjørg Finset Hatlestad
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 46413844
Epost
Epost: fagforbundet.molde.sst@gmail.com
Navn
Sunniva Renee Sæthermyr
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48434932
Epost
Epost: sunnivarenee3@gmail.com
Navn
Else Kari Veseth
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41417381
Epost
Epost: elsekariveseth@gmail.com
Navn
Linda Klausen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99395765
Epost
Epost: linda.klausen@molde.kommune.no
Navn
Frode Raknes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 40412875
Epost
Epost: frode.raknes@hotmail.no
Navn
Runar Hagen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 48003474
Epost
Epost: runar_hagen@hotmail.com
Navn
Linda Klausen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99395765
Epost
Epost: linda.klausen@molde.kommune.no
Navn
Rakel Sjåholm Løvås
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 99610699
Epost
Epost: rakel.sjaholm.lovas@molde.kommune.no
Navn
Sissel Ebbesen Bugge
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95292766
Epost
Epost: sissel_ebbesen@hotmail.com

Fagforeningens styre

Navn
Gunn Jorid Hjertvik
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 41567963
Epost
Epost: fagforbundet.molde@gmail.com
Navn
Sissel Ebbesen Bugge
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95274072
Epost
Epost: fagforbundet.molde.nestl@gmail.com
Navn
Marit Hammervold
Stillingstittel
Sekretær/opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90574072
Epost
Epost: marit.hammervold@molde.kommune.no
Navn
Rakel Sjåholm Løvås
Stillingstittel
Kasserer/Fane 2-ansvarlig
Telefon
Tlf: 99610699
Epost
Epost: fagforbundet.molde.kasserer@gmail.com
Navn
Ingebjørg Finset Hatlestad
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 46413844
Epost
Epost: fagforbundet.molde.sst@gmail.com
Navn
Vibeke Lundgren Nesset
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99472563
Epost
Epost: fagforbundet.molde.barn@gmail.com
Navn
Ørjan Settem Olsen
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder helse og omsorg
Telefon
Tlf: 92423011
Epost
Epost: fagforbundet.molde.shs@gmail.com
Navn
Mariann Veiset
Stillingstittel
Yrkesseksjonsleder kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98422822
Epost
Epost: fagforbundet.molde.kontor@gmail.com
Navn
Sunniva Sæthermyr
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48434932
Epost
Epost: fagforbundet.molde.ung@gmail.com
Navn
Else Kari Veseth
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41417381
Epost
Epost: fagforbundet.molde.pensjon@gmail.com
Navn
Linda Klausen
Stillingstittel
Styremedlem *Hovedavtalen
Telefon
Tlf: 99395765
Epost
Epost: Linda.klausen@molde.kommune.no
Navn
Frode Raknes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 40412875
Epost
Epost: Frode.raknes@molde.kommune.no