Styret i fagforeningen

Navn
Haldis Synnøve Krogh
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 94186446
Epost
Epost: halskro@gmail.com
Navn
Erik Bjønness-Hansen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 46894717
Epost
Epost: erik.bjonness.hansen@gmail.com
Navn
Bente Mortensen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90589502
Epost
Epost: bente.mortensen57@gmail.com
Navn
Linda Østvig Rasmussen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47275152
Epost
Epost: lirasmu@online.no
Navn
Kjersti Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 45268176
Epost
Epost: okjersti@hotmail.com
Navn
Bente Grøtte
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95209962
Epost
Epost: b-groet@online.no
Navn
Kitty Guldbjørnsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 91370153
Epost
Epost: kitty.tjelde@yahoo.no
Navn
Jon-Erik Johannesen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 92056346
Epost
Epost: jon.erik@mehamn.net
Navn
Frida Olsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41694766
Epost
Epost: fridaolsen1998@gmail.com
Navn
Jørn Brox
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90058804
Epost
Epost: joerbro@online.no
Navn
Trond Bertheussen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90776546
Epost
Epost: trbert@online.no
Navn
Adel Almustafa
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 98470392
Epost
Epost: aalmystafa@gmail.com
Navn
Ausra Johannesen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 96860534
Epost
Epost: ausrele84@gmail.com