Styret i fagforeningen

Navn
Geir Tellev Homme
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91670017
Epost
Epost: geir.tellef.homme@amli.kommune.no
Navn
Brit Tove Støylen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 97531647
Epost
Epost: brit.tove.stoylen@amli.kommune.no
Navn
Tonje Utsi Myrvang
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 99248997
Epost
Epost: tonjeutsimyrvang@gmail.com
Navn
Brit Tove Støylen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97531647
Epost
Epost: brit.tove.stoylen@amli.kommune.no
Navn
Vivian Karin Hagevik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92606208
Epost
Epost: vivianhagevik@hotmail.com
Navn
Olaug Bente Båsland Gjermones
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90730122
Epost
Epost: obentegjermones@hotmail.com
Navn
Geir Berge
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95735306
Epost
Epost: geir_berge@hotmail.com
Navn
Gunhild Moe
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48105650
Epost
Epost: Olaf.sundstol.moe@vabb.no
Navn
Reidun Valle
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41697063
Epost
Epost: reidunvalle@hotmail.com
Navn
Knut-Arne Eikås
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 94857300
Epost
Epost: knut-arne@eikaas.net
Navn
Geir Tellev Homme
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91670017
Epost
Epost: geir.tellef.homme@amli.kommune.no