Styret i fagforeningen

Navn
Ellen Svantesen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90575962
Epost
Epost: ellen.svantesen@fagforbundet.no
Navn
Knut Rune Veråsdal
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 91624545
Epost
Epost: Knut.Rune.Verasdal@froland.kommune.no
Navn
Ingjerd Hendrika Van Bruggen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 92436291
Epost
Epost: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com
Navn
Ellen Svantesen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90575962
Epost
Epost: ellen.svantesen@fagforbundet.no
Navn
Marit - Elisabeth Røed
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91398449
Epost
Epost: marit.elisabeth.roed@froland.kommune.no
Navn
Ole Tom Tjuslia
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92824882
Epost
Epost: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no
Navn
Ellen Svantesen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90575962
Epost
Epost: ellen.svantesen@fagforbundet.no
Navn
Pål Helge Omnes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99648140
Epost
Epost: pal.helge.omnes@froland.kommune.no
Navn
Hilde Madelen Strømvoll
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 94034814
Epost
Epost: hildemadelen@outlook.com
Navn
Anne L Strand
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 99360841
Epost
Epost: anstran51@gmail.com
Navn
Wenche Lillica Støylen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41769239
Epost
Epost: wenche.lillica.stoylen@froland.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?