Styret i fagforeningen

Navn
Ingunn Kile
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 48244234
Epost
Epost: fagforbundet241@gmail.com
Navn
Jørgen Øiestad
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92654765
Epost
Epost: jorgen.oiestad@arendal.kommune.no
Navn
Ketil Bie Ulriksen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 47321265
Epost
Epost: ketil.bie.ulriksen@arendal.kommune.no
Navn
Nina-Maria Schive
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47654409
Epost
Epost: nmschive@icloud.com
Navn
Torunn Berntsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 99432018
Epost
Epost: torunn.berntsen@arendal.kommune.no
Navn
Anita Lauvrak
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92085158
Epost
Epost: anita.lauvrak@arendal.kommune.no
Navn
Hanne Noraberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 97783394
Epost
Epost: engelskjonn@hotmail.no
Navn
Ulf Øynes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95152606
Epost
Epost: ulf.oynes@arendal.kommune.no
Navn
Adrianna Jasiak
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 40539847
Epost
Epost: adriannajasiak12345@gmail.com
Navn
Tore Wold
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90073473
Epost
Epost: wold.tore@gmail.com
Navn
Anita Skåland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95267359
Epost
Epost: anita.skaland@arendal.kommune.no
Navn
Jonny Ingebrigtsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47451307
Epost
Epost: jonny.ingebrigtsen@arendal.kommune.no
Navn
Klaudia Krause
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99158969
Epost
Epost: klaudia.krause@sshf.no
Navn
Lene Haugen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 91861055
Epost
Epost: lene.haugen@arendal.kommune.no
Navn
Anita Skåland
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95267359
Epost
Epost: anita.skaland@arendal.kommune.no
Navn
Nina Cecilie Sommerseth
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 94819926
Epost
Epost: Nina.Cecilie.Sommerseth@arendal.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?