Til hovedinnhold

Trygger velferden og reduserer forskjeller

Fagforbundets leder Mette Nord

Fagforbundets leder Mette Nord (Foto: Birgit Dannenberg)

– Et budsjett som bekjemper forskjeller, styrker velferden og trygger arbeidsplasser, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

13.06.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.06.2023

Fagforbundet er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet fram til enighet som bidrar til å skape trygghet for våre medlemmer.

Gir ekstra til de som trenger det mest

– Heldigvis har vi ei regjering som sammen med SV prioriterer å redusere forskjellene, framfor å kutte skattene til de rikeste. De styrker velferdstjenestene for alle og gir ekstra hjelp til dem som trenger det mest ved å øke sosialhjelpen med 10 prosent, sier Nord.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet bruker sammen med SV mange milliarder på å kompensere kommuner og offentlig sektor for prisveksten, noe som er helt nødvendig for å sikre velferdstjenestene som våre medlemmer er med på å skape ute i kommunene.

– Om regjeringa ikke hadde kompensert for de økte utgiftene hadde resultatet vært å redusere kvaliteten på eldreomsorgen, barnehage- og skoletilbudet, sier Nord.

Høyre velger i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å kutte i tannhelse, fylkeskommunen og gjeinnføring av ABE-kuttene i offentlig sektor. 

Godt nytt for Fagforbundets medlemmer

Da regjeringa la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai ga Fagforbundet skryt for at de prioriterte helsevesenet, bidro til å redusere forskjeller og øke innsatsen for å få folk i jobb.

– Dette er godt nytt både for befolkningen og for Fagforbundets medlemmer som jobber i velferdstjenestene, sa Nord.

Les hele saken her.

Gjennomslag for Fagforbundet 

Fagforbundet har i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett og budsjettforliket fått gjennomslag for flere viktige krav: 

 • Styrking av eldreomsorgen med 200 millioner kroner til heldøgns omsorgsplasser
 • 6,2 milliarder kroner mer til sykehusene, hvorav 2,5 milliarder er varig budsjettøkning
 • Kraftig økning i støtten til kommuner som tar imot flyktninger fra Ukraina 
 • 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak for å få folk inn i arbeidslivet
 • 25 millioner kroner til sommerjobber for ungdom
 • Statlig barnevern får 260 millioner kroner. 60 millioner skal gå til økt kapasitet og kvalitet i statlige barnevernsinstitusjoner, noe som er et viktig bidrag til utfasing av kommersielle aktører 
 • Klimasats for kommunene styrkes med 100 millioner
 • 920 millioner kroner til å øke barnetrygden for barn over 6 år
 • 284 millioner til økning av sosialhjelpen med 10 prosent
 • Satsing på kollektivtrafikken gjennom å øke den statlige andelen av finansiering av kollektivprosjekter til 70 prosent.
 • Styrker heltidssatsing i helsesektoren med 30 millioner kroner.
 • Prioritering av yrkesfagene, blant annet med ekstra tilskudd for å få raskere godkjenning av nye fagskoleutdanninger
 • Reduksjon i økonomiske belønninger for kommunesammenslåing
 • Tannhelsetilbudet til unge voksne utvides. De mellom 21 og 24 år skal kun betale 25 prosent i egenandel 
 • 3 millioner til et hurtigarbeidende utvalg som skal se på kvinners arbeidshelse.

Vi oppdaterer listen med gjennomslag etterhvert som vi kommer oss gjennom tallene. 

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon med mer enn 405.000 medlemmer. Mange av dem jobber i helse, omsorg og andre velferdstjenester. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?