Til hovedinnhold

Tid for etterutdanning i Post og finans

Nå kan Fagforbundet Post og finans-medlemmer søke stipend. Illustrasjon.

Nå kan Fagforbundet Post og finans-medlemmer søke stipend. Illustrasjon. (Foto: Jan Lillehamre)

Nå er det tid for å søke utdanningsstipend for medlemmer i Fagforbundet Post og finans. Fristen er utsatt til 15. februar og maksbeløpet er endret til inntil 50 000.- kroner.

30.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 30.01.2023

Fagforbundet Post og finans sitt utdanningsstipend skal være en hjelp til medlemmer som ønsker å videreutdanne seg. Stipendet deles ut etter søknad og søknadene behandles samlet etter hver av fristene. OBS! Første frist i 2023 er forlenget til 15. februar!

Hvem kan få stipend?

Du må ha vært medlem av Fagforbundet Post og finans i minimum 1 år, og må det siste året i snitt ha jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen også året etter de har sluttet.

Hvis du har utdanningspermisjon med lønn, kan du ikke motta utdanningsstipend fra oss.

Hvor mye kan du få i stipend?

Gjennom Fagforbundet Post og finans utdanningsstipend kan du søke om inntil 50 000kr. Merk at det er inntil dette beløpet, det dekkes eventuelt reelle utgifter og det rimeligste alternativet av studiet.

Beløpsstørrelsene på stipend kan variere basert på hvor mange som får tildelt stipender og det kreves en egeninnsats på 2000 kroner.

Hva slags utdanning kan du ta?

Du kan søke om stipend til stort sett alle typer utdanning, men studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.  For eksempel fagskole og universitet. Vi vurderer også søknader som ikke gir studiepoeng, for eksempel førerkort til lastebil.

Retningslinjer for utdanningsstipend Post og finans

 1. Hovedkriteriet for tildeling av stipend er at søkeren jobber innenfor der Fagforbundet Post og finans har tariffavtaler.
  2. Søkeren må ha vært medlem av Fagforbundet Post og finans i minimum ett år.
  3. Søkeren må det siste året i snitt ha jobbet minimum tilsvarende 50% av fulltid.
  4. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum 50% av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen i ett år etter de har sluttet.
  5. Stipend skal ikke dekke utgifter som dekkes av arbeidsgiver, andre tiltak eller av offentlig finansieringsordninger.
  6. Medlemmer med utdanningspermisjon med lønn er ikke søknadsberettiget.
  7. Studier/kurs/tiltak der billigere tilsvarende tilbud finnes, vil kun det billigste alternativet dekkes.
  8. Hvert medlem kan kun få tildelt ett stipend per kalenderår.
  9. Søknadsfrister er 1. februar og 1. oktober.
  10. Søknaden må være mottatt før studie/kurs/tiltak avsluttes.
  11. Stipendet dekker utgifter inntil 50.000kr.
  12. Det kreves en egeninnsats på minimum 2000kr for at stipend kan innvilges.
  13. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke
  14. Ekstra bo- og reiseutgifter kan dekkes etter særskilt vurdering om studiet ikke finnes i nærheten av fast bosted.
  15. Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift, bøker og materiell.
  16. Datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil 2.500kr. Engangsstøtte som kun kan søkes om hvert tredje år.
  17. Før utbetaling av stipendet må det foreligge bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til og at søker er fortsatt medlem. Det skal sendes inn dokumentasjon som viser betalte utgifter. Eksempelvis bankutskrift eller kvitteringer.
  18. Stipendmottaker plikter å opplyse om eventuelle avbrudd av studiene, forandringer i forhold til opprinnelig søknad, og årsak til dette. Ved avbrudd/forandring av studier kan stipendet helt eller delvis trekkes tilbake.
  19. Stipendmottaker plikter å rapportere om bruk av midlene og framlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning/deler av utdanning. Dette skal skje senest en måned etter endt studieår, eller den periode/tiltak det er gitt stipend til.
  20. Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Slik søker du:

Fyll ut denne: Søknadsskjema Fagforbundets Post og finans utdanningsstipend

Du kan enten sende skjemaet som vedlegg til stipend@fagforbundet.no
Merk e-posten med «Stipendsøknad Fagforbundet Post og finans».

Eller skriv ut skjemaet og send til:

Fagforbundet Post og finans
Keysers gate 15
0165 Oslo

Merk konvolutten «Stipendsøknad Fagforbundet Post og finans». 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?