Fagforbundet fikk gjennomslag for uttalelse om internasjonal boikott av Israel

Stein Guldbrandsen holdt en overbevisende appell for å stemme for endringsforslaget om Israel-boikott

Stein Guldbrandsen holdt en overbevisende appell for å stemme for endringsforslaget om Israel-boikott (Foto: Knut Brobakken / Fagforbundet)

"LO støtter også en internasjonal boikott av Israel". Fagforbundet og Fellesorganisasjonen tok dissens og fikk sitt endringsforslag tatt inn i LO-Kongressens Palestina-uttalelse.

03.06.2022
Sist oppdatert: 15.06.2022

Palestina-uttalelsen fra LOs redaksjonskomite bestemmer hva som skal være LOs politikk overfor Israel og palestinerne de neste tre åra.

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen leverte et endringsforslag med følgende formulering:

"LO støtter også en internasjonal boikott av Israel"

Denne setningen erstattet følgende setning i komiteens innstilling:

"Vi vil også jobbe for boikott av kultur-, sports- og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten, samt for målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen".

At forslaget ble tatt til følge innebærer altså at LO støtter en full Israel-boikott, i motsetning til komiteens innstilling, som relaterer boikott til aktivitet i de okkuperte områdene.

Uttalelsen fastholder og styrker dermed Fagforbundets støtte til en internasjonal boikott av Israel som et politisk virkemiddel, som forbundet fikk kjempet igjennom med overveldende flertall under LO-kongressen i 2017.

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet uttaler : "Det palestinske sivilsamfunnet ber om en internasjonal boikott av Israel. Fagforbundet lyttet til dem allerede i 2013 på landsmøtet, LO-kongressen vedtok det i 2017, og nå trengs det mer enn noensinne. Det  ville også vært et svik mot palestinerne å svekke 2017-uttalelsen nå som de er vitne til den internasjonale sanksjons- og boikottviljen mot Russland."

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?