Til hovedinnhold

Innspurt i kommuneoppgjøret

Forhandlingslederne for henholdsvis KS og LO Kommune: Tor Arne Gangsø og Mette Nord.

Forhandlingslederne for henholdsvis KS og LO Kommune: Tor Arne Gangsø og Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg)

Nå starter starter innspurten i årets lønnsoppgjør for de kommuneansatte. Partene har frist til fredag 29. april med å komme til enighet. Lykkes de ikke går oppgjøret til mekling hos riksmekleren.

27.04.2022
Sist oppdatert: 28.04.2022

LO Kommune vil sikre økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg og sikre at mindrelønnsutvikling kompenseres. De peker også på at årslønnsveksten i dette området i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO kommune krever at mindrelønnsutviklingen fra 2021 kompenseres.

Lønnsløft til alle

– Vi krever at alle får et reelt lønnsløft. Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor må hele laget få et godt lønnsoppgjør, og lønna må løftes fra bunnen. Vi må også fortsette kampen for likelønn og for at folk får uttelling for kompetanse, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

Håper på løsning

– Det er ingen tvil om at vi går noen krevende dager i møte. Forventningene er store og og ikke nødvendigvis like i de ulike forhandlingssammenslutningene. Likevel har vi håp om at vi også denne gangen skal forhandle fram et resultat vi kan være tilfredse med, sier hun.

– Pandemien viste at alle er avhengige av hverandre. Det gjelder helsearbeidere, renholdere, ansatte i kollektivtrafikken, barnehageansatte, de som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap og en rekke andre grupper. I år er det høye strømpriser og den voldsomme prisveksten etter krigen i Ukraina, som danner det økonomiske bakteppet for lønnsoppgjøret, også i offentlig sektor, sier hun.

– Det er de med de laveste inntektene som rammes mest når bensinprisene går til himmels, når rentene stiger og når prisen på handlekurven går opp. Derfor er det de som må prioriteres i oppgjøret i offentlig sektor i år. De må bruke prosentvis mye mer av sin lønn til de økte kostnadene, enn de som har høyere inntekt, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?