Nå nærmer det seg søknadsfrist for stipender

Studerer du, eller vurderer du å gjøre det? Nå nærmer det seg søknadsfrist for stipender.

30.08.2021 av Cathrine Ertsås
Sist oppdatert: 30.08.2021

Stipend fra Fagforbundet Post og finans

Er du medlem i Fagforbundet Post og finans (tidligere Postkom) kan du søke på dette stipendet.

Du kan søke om stipend til stort sett alle typer utdanning, men studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.  Dette kan f.eks. gjelde høyskoleutdanning, universitet, videregående skole eller fagbrev. Men vi vurderer også søknader som ikke gir godkjente studiepoeng.

Du må ha vært medlem i minst ett år og ha jobbet minimum 50% det siste året. Vi dekker inntil 7.500kr for kortere studier og inntil 25.000 for lengre studier. Se fullstendige retningslinjer på https://fagforbundet.no/yrke/post-og-finans/stipend-for-medlemmer-i-fagforbundet-post-og-finans/

Der finner du også søknadsskjema.

Har du spørsmål? Kontakt medlemsservice på: 

E-post: postogfinans@fagforbundet.no

Telefon: 23 06 40 00

Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Stipend fra Posten Norge

Denne stipendordningen gjelder for dere som er ansatt i Posten Norge AS (morselskapet) med minimum 50% stilling.

Stipendet har bakgrunn i overenskomsten mellom Fagforbundet Post og finans og Posten Norge AS. Formålet med stipendordningen er å motivere medarbeidere til livslang læring.

Du kan søke om inntil 100.000 kr per stipend for støtte til kortere eller lengre utdanning. 

Mer informasjon om stipendordningen finner du på intranett under stipendordning for Posten Norge eller ved å søke på ordet «Stipend». I tillegg ligger det som utlysning under «Ledige stillinger».  

Har du spørsmål? Kontakt din nærmeste leder eller HR på:

E-post: hr-senteret@posten.no

Telefon: 24 08 80 00

Søknadsfrist: 30. september 2021

Stipend fra LO Stat

Støtte til opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2021/2022 er 1. september 2021 og 15. januar 2022. .

I studieåret 2021/2022 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på www.lostat.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?