Hva har skattelette gitt deg som arbeidstaker?

Høyre skriver på sine nettsider at de er for skattelettelser fordi de mener at folk flest skal sitte igjen med litt mer av lønnen sin hver måned. Men hva har egentlig skattelette fra regjeringen de siste 8 årene gitt folk flest?

19.07.2021
Sist oppdatert: 19.07.2021

Finansministeren har i media skrytt av at en vanlig familie har totalt kommet ut med 14 000 kroner ekstra i løpet av de siste 8 årene. Han nevner ikke at den samme vanlige familien med barnehagebarn igjennom disse årene har fått økte barnehagepriser fra 2330 kroner i 2013 til dagens nivå på 3230 kroner. Den vanlige familien har ikke fått 14 000 kroner ekstra å rutte med, enkelte familier har endt opp med å betale over 44 000 kroner ekstra bare for ett barn i løpet av disse årene, etter at regjeringen har økt maksprisen i barnehagen hvert år. Da kan man godt bruke uttrykket: gi med en ene hånda og ta med den andre!

I tillegg har regjeringen i sine 8 år blant annet innført skatt på kostgodtgjørelse, skatt på tjenestereiser, skatt på pendleropphold, skatt på tariffestede sluttvederlag, samt skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise. De har avkortet dagpenger, avkortet arbeidsavklaringspenger og avkortet sluttvederlag. De har gjennomført usosiale kutt og gitt avgiftsøkninger som totalt beløper seg på over 40 mrd. Samtidig har de gitt de aller rikeste i landet mange milliarder i skattekutt. Regjeringen avskaffet i 2015 feriepenger for dagpengemottakere, noe som ville rammet hardt alle de som er permitterte eller arbeidsledige. Hadde det ikke vært for opposisjonens harde arbeid, ville de over 200 000 arbeidstakerne som har blitt svært hardt rammet av pandemien, også ha stått uten feriepenger denne sommeren. Arbeidsledige får feriepenger i år, men dette er kun er en midlertidig ordning.

Skal arbeidstakere også i fremtiden ha gode lønns- og arbeidsvilkår, ha gode velferdsordninger og et system som ivaretar dem når de trenger det, så må det et regjeringsskifte til!

Fagforbundet vil ha ei ny regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som ledes av Jonas Gahr Støre. 

Helene Harsvik Skeibrok
Regionleder Fagforbundet Innlandet