Det mekles fremdeles i staten (klokka 15:00)

LØSNING TORSDAG ETTERMIDDAG - se lenke i saken. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er fare for streik fra torsdag morgen. LO Stat har tatt ut 1752 medlemmer i førsteuttaket ved en eventuell streik. De er fordelt over hele landet, men med tyngdepunkt i Oslo.

27.05.2021
Sist oppdatert: 27.05.2021

Forhandlingsløsning i staten

Det var betydelig avstand mellom partene da forhandlingene ble brutt den 29. april. Meklingen til uka kan bli utfordrende.

Selve meklingen omfattes for øvrig av taushetsplikt. Det er kun Riksmekleren som kan uttale seg om den fram til et endelig resultat foreligger.

1752 medlemmer er tatt ut i første fase:

 • Arbeids- og sosialdepartementet (Oslo): 27 personer
 • Arbeidstilsynet (Oslo, Tromsø, Trondheim): 12
 • Barne- og familiedepartementet (Oslo): 27
 • Forvarsdepartementet (Oslo): 26
 • Forsvarets regnskapsavdeling (Bergen): 24
 • Forsvarsbygg, prosjekt og utvikling (Bardufoss, Bodø, Hamar, Oslo, Ørland): 20
 • Forsvarsbygg, ressurssenter (Hamar, Harstad, Oslo, Høybuktmoen, Porsanger, Setermoen, Stavanger): 33
 • Forsvarsbygg (Trønderlag, Oslo, Harstad, Elverum): 9
 • Forsvarsmateriell (Hovemoen, Haakonsvern, Kjeller, Kolsås, Oslo, Ramsund): 71
 • Helse- og omsorgsdepartementet (Oslo): 20
 • Justis- og beredskapsdepartementet (Oslo): 10
 • Politietaten, Namsfogden (Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø, Karlsøy, Trondheim): 60
 • Utlendingsdirektoratet, UDI (Oslo, Gjøvik, Tronndheim, Narvik, Kristiansand, Bergen): 244
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (Horten, Lillestrøm): 30
 • Kriminalomsorgen (Trondheim, Viken, Innlandet, Bergen, Rogaland, Vestfold og Telemark): 46
 • Klima- og miljødepartementet (Oslo): 58
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Oslo): 83
 • Kulturdepartementet (Oslo): 35
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (Oslo): 17
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet (Førde): 5
 • Nasjonalbiblioteket (Mo i Rana, Oslo): 175
 • Språkrådet (Oslo) 20
 • Kunnskapsdepartementet (Oslo): 80
 • Utdanningsdirektoratet (Hamar, Molde, Oslo, Tromsø): 92
 • Landbruks- og matdepartementet (Oslo): 80
 • Nærings- og fiskeridepartementet (Oslo): 37
 • Olje- og energidepartementet (Oslo): 14
 • Oljedirektoratet (Stavanger): 41
 • Samferdselsdepartementet (Oslo): 25
 • Statens Vegvesen, trafikant og kjøretøy (Svinesund): 14
 • Utenriksdepartementet (Oslo): 337
 • Norec, Fredskorpset (Førde): 8