Fagdag om mobbing blant barn og unge, 16. og 17. oktober

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til: Fagdag om mobbing blant barn og unge.

13.08.2018
Sist oppdatert: 30.10.2020

Tid: Tirsdag 16. oktober 2018
Sted: Quality hotel Grand, Steinkjer


Tid: Onsdag 17. oktober 2018
Sted: Fylkesbiblioteket i Trondheim

Målgruppe for fagdagen er medlemmer av yrkesseksjon kirke, kultur og
oppvekst i Fagforbundet Trøndelag, som arbeider innenfor temaet.

Foreleser: Eli Rygg

Innhold: En fagdag der Eli Rygg gir tips og råd til voksne og barn om
hvordan de kan snakke sammen om veien til mindre
mobbing og mer medfølelse.
Hvor kan vi kjenne følelsene i kroppen?
Øvelser slik at vi kan forstå hvor enkelt det er å mobbe
hverandre.

Økonomi/reisemåte/permisjon:

  •  Utgifter til reise fordeles på deltagende fagforeninger (reisefordeling)
  •  Det skal søkes permisjon med lønn.
  •  Reisen skal foregå på billigst mulig måte. Kjøring skal avklares med den som er ansvarlig for arrangementet.

Påmelding:
Via elektronisk påmeldingslink – kontakt fagforeningen som melder på.
Frist for påmelding er satt til 1. oktober 2018.

Det er plass til 50 deltakere på hver fagdag, påmelding fortløpende,
deretter venteliste.

Evt. spørsmål rettes til kursansvarlig Hege Nykvist Grande.
Mobil: 95751472 eller e-post: hege.nykvist.grande@fagforbundet.no

;