Kirkevalg 2019

Som den største fagorganisasjonen i Den norske kirke, ønsker Fagforbundet å bidra til at Den norske kirkes medlemmer skal kunne ta kvalifiserte valg. Derfor har vi lagd noen spørsmål om tema vi mener blir viktig i utformingen av Den norske kirke videre.

03.09.2019
Sist oppdatert: 03.09.2019

Med den endrede relasjonen mellom stat og kirke, ny trossamfunnslov og ny kirkeordning, får Kirkemøtet et større ansvar for utformingen av lokalkirkens rammebetingelser. Kirkemøtet består i hovedsak av medlemmene i alle bispedømmerådene. Med økt makt er det viktig at medlemmer og ansatte i Den norske kirke (Dnk) vet hva kandidatene til bispedømmevalgene mener om aktuelle tema.

 

Fagforbundet har lagd sju spørsmål til kandidatene til bispedømmevalget. Spørsmålene handler om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i kirken, om kompetanseutvikling og samarbeid, gravferdsforvaltning, kirkebygg og homofiles rettigheter.

 

Nå sitter vi med en del svar. Vi håper disse kan bli til hjelp når DU skal stemme ved bispedømmerådsvalget.

Relaterte dokumenter:

;