Webinar - Palliasjon 15.februar 2021

luis melendez

Fagforbundet Innlandet, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til gratis webinar for sine medlemmer med tema Palliasjon 15.februar 2021

07.01.2021
Sist oppdatert: 07.01.2021

Målgruppe:   Sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter.

Kurset er for medlemmer i Fagforbundet Innlandet og er gratis. Max antall deltakere er 30 og det er førstemann til mølla.

Tid og sted:

15.februar 2021 kl. 09.00-12.00 som webinar. 

Tilgangen til kurset blir sendt ut til på mail til deltakerne rett før kurset.

 

Foreleser:

Evy Gangstø Steinseide er en av rådgiverne på helse og omsorg avdelingen til Verdighetsenteret. Hun er utdannet palliativ sykepleier. Hun har lang erfaring fra sykehjem, som sykepleier, fagutvikler og leder. I tillegg til å arbeide med palliasjon har hun også kunnskapsbasert praksis som spesialfelt.

 

Sebastian von Hofacker er faglig leder ved Verdighetsenteret. Han er anestesilege og har over 20 års erfaring innen spesialisert palliasjon. Han har vært sykehjemslege og jobbet med alvorlig syke personer og deres pårørende på sykehus og i hjemmeomsorgen. Von Hofacker kommer fra en stilling som seksjonsoverlege på Sunniva avdeling for lindrende behandling, leder av klinisk etikk komité på Haraldsplass Diakonale Sykehus og som overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, helseregion Vest. Han arbeider for tiden også i et prosjekt som skal etablere et ambulerende palliativt team i Bergen kommune. Von Hofacker liker svært godt å dele tanker og kunnskap med engasjerte kolleger.

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 7.februar 2021

(Internet Explorer kan fungere dårlig til å åpne linken, prøv i Chrome dersom du har problemer med å få opp linken):

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/kurs-i-palliasjon-15februar-2021/register

NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail – sjekk evt. Spam-filter.

Relaterte dokumenter:

;