Webinar - KOSTRA 19.mars 2021

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til webinar 19.mars 2021 KOSTRA

08.02.2021
Sist oppdatert: 08.02.2021

Tid:

19.Mars 2021 kl. 10.00 – 13.00

Tilgangen til kurset blir sendt ut til på mail

til deltakerne rett før kurset

Foreleser: Bjørn Kristian Rudaa – Fagforbundet

Innhold

KOSTRA-rapportering som styringsverktøy

Hvordan styre via rapportering?

Hvilket regelverk er styrende for KOSTRA?

Hvordan tolke og bruke nøkkeltall i KOSTRA?

Er nøkkeltall i KOSTRA egnet som finansielle måltall for kommuner?

Hva er grunnlaget for arts- og funksjonskontoplan i KOSTRA?

Er KOSTRA egnet til å gi svar om den kommunale driften eller som grunnlag for kvalifiserte spørsmål?

Hvordan bruke KOSTRA-tall i kommunens kvalitetsarbeid?

Hva er EffektiviseringsNettverket i KS?

Hvordan sammenlikne egen kommune med andre?

Hva kan være feilkilder og feil bruk av KOSTRA-systemet?

Påmelding skjer elektronisk på vedlagte link innen 12.mars 2021.

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/webinar---kostra-19mars-2021/register

Det er bindende påmelding. Påmeldte som uteblir fra kurset vil bli fakturert med kr. 1 500,-.

NB! Pass på at du mottar bekreftelse på registreringen på mail – sjekk evt. Spam-filter.

Relaterte dokumenter:

;